1981

Casiotone MT-40

คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อันโด่งดังในด้านรูปแบบจังหวะ “Sleng Teng” ที่ปฏิวัติโลกแห่งดนตรีเร็กเก

ในปี 1985 เพลงฮิตสไตล์เร็กเกที่ดังไปทั่วโลก ได้ใช้หนึ่งในจังหวะพรีเซ็ตของ MT-40 อย่างเต็มรูปแบบ รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “Sleng Teng” โดยถูกกล่าวถึงในบทความของนิตยสารดนตรีที่ชื่นชมว่า Sleng Teng คือสิ่งที่กอบกู้โลกของดนตรีเร็กเก อาจกล่าวได้ว่า MT-40 ได้เริ่มการปฏิวัติวงการเพลงเร็กเกแบบใช้คอมพิวเตอร์นั้น เป็นคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมทางดนตรีรูปแบบใหม่