2019

Casiotone LK-S250

คีย์บอร์ดแบบแสดงไฟที่คีย์ ทำให้การเล่นเพลงโปรดเป็นเรื่องสนุก

LK-S250 มีฟังก์ชันบทเรียนมากมายนอกเหนือจากระบบแสดงไฟที่คีย์ ซึ่งแสงไฟของคีย์บอร์ดจะสว่างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องกดคีย์ใด รวมถึงบทเรียนตามขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝึกทักษะไปเรื่อย ๆ การออกแบบที่จับทำให้ถือได้ง่ายด้วยมือเดียว และมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพดีเยี่ยม คีย์บอร์ดแบบมีไฟที่คีย์ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เริ่มต้นใช้คีย์บอร์ดที่ต้องการเล่นอย่างสนุกสนาน


▶ ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์