1988

CDP-3000

เปียโนดิจิตอลที่มีลิ่มกดแบบ Hammer Action เครื่องแรกจาก Casio

จากแนวคิดของ “เปียโนเครื่องแรกของบ้าน” CDP 3000 ได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลดั้งเดิมของ Casio มาใช้เพื่อให้ความเพลิดเพลินกับเสียงเปียโนง่ายยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยกับเสียงที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น รุ่นนี้ใช้แหล่งกำเนิดเสียง Pulse Code Modulation (PCM) เพื่อจำลองโทนเสียงเปียโนต้นฉบับที่สวยงาม และลิ่มกดแบบ Hammer Action เพื่อให้ได้ความรู้สึกตามธรรมชาติของการสัมผัสคีย์ นี่คือรุ่นที่วางมาตรฐานให้แก่เปียโนดิจิตอลของ Casio ซึ่งพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นในปัจจุบัน